14.3.18

نام تو


 اسعد رشیدی
این رودخانه‌ی خروشان
هیچ‌گاه نام تو را  بر زبان نراند
در درازنای پُرآشوبش...
وقتی‌که
گُلدانه‌های برف
سُرمی‌خورد بر سینه‌ی فراخ‌اش،
این شهر پُرهیاهو
با نئون‌های سپید و درخشان‌اش
با قطارهای شتاب‌آلودی
که مگر سکوت را با خود می‌بُرد
هرگز صدای مرا نشنید
حتی به‌هنگامی‌کە
دانه‌های شادی، گاه
بر پهنای خاکستری چهره‌اش می‌بارید...

تنها، نام تو بود
که چون چشمه‌ای بی‌تاب
در دلم می‌جوشید
با پهنا و ژرفای شگفت‌انگیزش.
١٤/٣/٢٠١٨




20.2.18

باغ


اسعد رشیدی
باغ لبهایش بە ترانە‌ای
 گشودە می‌شود،
می‌رقصد زیر پرتو درخشان آفتاب و
در آرامش روز
گلهای شکوهمندش هم‌نوا می‌رویند،
باد می‌پاشد
رنگهای شادشان را
بر بوم کهربایی آسمانی
کە غرق آزادی است...
آنسوتر، اما
تیغە‌ی کُند و رنگباختە‌ی داسی
باژگونە از سینە‌ی دیواری فرو ریختە آویختە‌اند.
١٩/٢/٢٠١٨


29.1.18

ماه


اسعد رشیدی

برای دختران گُل و آفتاب ڕۆژئاوا
ماه شاهد است
وقتی می‌لغزد بر لبانت
رود آرام و جاری خنده‌ای
دانه‌ها قد‌می‌کشند،
برگها به‌رقص درمی‌آیند و
درخت کُهنسالِ همسایه‌ جوان می‌شود...
ماه گواهی می‌دهد
وقتی تو اشک می‌ریزی
چگونه شانه‌های من می‌لرزند
چگونه گۆرانی * در گلویم می‌شکند.
ماه شهادت داده است
که بی‌لبخندت
زمان از رفتن باز مانده است...
گۆرانی* = ترانه
٢٨/١/٢٠١٨

3.1.18

گُل سرخ

اسعد رشیدی
چه رنجی می‌کشد
این دریچه‌ی کوچک
که رو به باغ گُل سرُخی گشوده است،
چه بار گرانِ اندوهی دیرسال
سنگینی می‌کند
بر شانه‌های لرزان دیواری پُرشکیب
که نه آوایی، نه شور آهنگی
از تارهای سرد و خامُش خشک‌نایش
گذر نمی‌کند!
... و من
چه رنجی می‌کشم
هنگامی‌ که
این باغ گل سرخ را می‌بینم
که با بوی جاودانه‌اش
لبه‌ی تیز و برافروخته‌ی داسهایی را
سرد  می‌کند.
فکر می‌کنم...
چگونه خواهم توانست
این باغ بی‌پناه را
بر سینه بفشرم
برابر طوفانی
که هم‌اینک
با شتاب در راه است.
٢/١/٢٠١٨




  

18.12.17

دو سروده‌ی کوتاه

 اسعد رشیدی
١

اگر عشق می‌ورزی
هرگز از خاطر مَبَر
که نه سرزمینی را فتح،
نه از ساحل دریایی طوفانی گُریخته‌ای...

٢

اگر بوسه‌‌ای، لب و یا گونه‌‌ات را
زمانی، شعله‌‌ور ساخته بود
آنی به یادآر
که این اخگر بی‌‌فروغ زیر خاکستر
با وزش نرمه بادی
دوباره فروزان خواهد شد!
١٧.١٢.٢٠١٧

  


9.11.17

دوست‌داشتن

اسعد رشیدی
هنگامی کە دخترکی
با گیسهای بافتە‌ی سیاهی بر شانە
با پوستی نرم‌تر از ابریشم
و نمناک‌تر از شبنم
می‌توانست
آبستن کودک شادیهای من باشد
پا پس کشیدم
چون، کرجی کوچک بی‌بادبانی
کە پاروهای شکستە‌اش
سینە‌ی رودخانە‌ی پرُآشوبی را می‌شکافت
به کنارە‌های زخمی ساحلی سر می‌سود
و تن درمانده‌اش را می‌خراشید
صخره‌های خواب‌آلودە‌ای
کە به ناگاه با هیاهوی
بارانی بی‌تاب
از خواب جِستەبودند.

کودکِ پیرسال سرگشتە‌ی
 کوهستانهای مهربان و سربزیری
کە اینک منم
با خود می‌گوید:
کنارە‌ی آشفتە‌ای را می‌ماند

خویشن خواهی و دوست‌داشتن!
٢٥.١٠.٢٠١٧

نهال خُردسال

اسعد رشیدی
پیشکش به پیشمرگه‌های کُردستان

این پشنگ‌های لرزان
که از تلخی آب دریاها شورتراند
این تارهای نازکی
که بر شانه‌های لُختی فرو افتاده‌اند
از رشته‌های ابریشم
باید نازک‌تر و شکننده‌تر باشند...

این دستهای برآمده
بسوی آسمانی تُرشرو و نازا
که به زمینی تشنه می‌نگرد
مگر، سرنوشت نهال خُردی
خم و راست می‌شود
برابر خُرناسهای طوفانی
که هم اینک در راه است.
٢٧.١٠.٢٠١٧


25.10.17

پیشمرگه

اسعد رشیدی

شکوهمندتری از
غنچه‌ی گل‌سرخی
که زمانی در قلب من روئیده بود،
با وقارتر از
آوای گامهای بلند پائیزی
که از میان صف سربزیر
سپیدارهای دوسوی خیابان می‌گذرد.
شرم‌ات از دختران دریا
سرخ‌تر است
هنگامی‌که
باد در دامن چین‌دارشان می‌وزد
تا رانهای سپید و کشیده‌اشان را
ماهیگیران آنسوی ساحل
در خواب ببینند،
از رویاهای رودخانه‌ای شیرین‌تری
وقتی‌که
آبستن کودکی است
که میان موجهای دریایی پر آشوب
زاده می‌شود،
شکیباتر از
دشتهای هراسیده‌ی منی
که تیغی برکشیده‌ را تاب می‌آورند،
دم‌فرو می‌بندند،
به کوهستان می‌نگرند
که عرق از پیشانی و گونه‌اش سترده است.
از بوی یاسها سحرآمیزتری
در بامداد بهاری‌ی
که هم اینک
پاورچین، پاورچین از راه می‌رسد...
تو رازناک‌تر و درخشان‌تر
از ستاره‌گانی
که تنها نیمی از آسمان را تابناک می‌کنند.

گلهای انار را
در خاطرم بر‌می‌آشوبی
انار درشتی که به ناگاه
جامه از تن بردریده است
فرو می‌غلتد بر دامان باغی
که زیر تابش نیزه‌های
آفتابی سوازن له له می‌زند.

امسال باغهای زیتون
غرق شکوفه‌اند
باد میان کاکل نمناک‌اشان می‌دود
آه... به که شبیهی تو
به چه ماننده‌ای؟

چون نغمه‌های سرکش سازی
والا و دل‌انگیزی
به هنگام
شوریدن و زخم‌خوردن
و من تُرا
کنار همه‌ی زیبائیهای جهان
خواهم سرود
تا نام پیشمرگه را جاودانه بسازم.
١١/١٠/٢٠١٧





چرا نمی توانم دوست بدارم


اسعد رشیدی


وقتی‌که آسمانِ تُرشرو 
خم‌می‌شد 
بر روی بیابانی که لبهای برآماسیده و ترک‌خورده‌اش 
بارش دیوانه‌وار بارانی را بخواب می‌دید، 
زُل می‌زد 
به بستری پوشیده از خزه‌های کبود، 
می‌شنید آوای غوکانی 
که گلویشان از هوا پُرو خالی می‌شد، 
به من نگفت، چرا 
این رودخانه‌ی سربزیر و پُرشکیب 
نیزه‌های بیرحم و سوزان آفتاب را 
تاب می‌آورد 
از جنگل نگفت 
که تازیانه‌ی سوزناک باد 
پیراهن نازکش را دریده است 
نگفت چرا 
ماه، گیسوان ارغوانی آشفته‌اش را 
بر شانه می‌ریخت و گونه‌‌های تبدارش را می‌خراشید 
به من نگفت 
چرا نمی‌توانم 
شهرِ نادانی را دوست‌بدارم 
که بر زانوان لرزانش 
چون فانوسی تامی‌شود 
و چهره‌ی پریده رنگش 
سیمای مردگان را دارد 
و تمام روز 
واژه‌های زردی 
دیوارهای بلندش را لیس‌می‌زنند

هرگز نخواست بفهمد 
که چرا نمی‌توانم 
دهکده‌ای را دوست بدارم 
که لای ملافه‌ی سپید و نمناکی درخواب می‌شود 
و دهان فراخ‌اش 
بوی باروت و شیر می‌دهد

١٠/٢/٢٠١٧